Slobodnostojeći ormari za razvod el. energije Tip NNRO

Slika 90

Slobodnostojeći razvodni ormari su opremljeni glavnim prekidačem sa elektromagnetnom i termičkom zaštitom, te u odvodima rastavljačko-osiguračkim prugama. 

Moguća su i rješenja bez prekidača na dovodu sa direktnim kablovskim ili sabirničkim priključkom na sabirnice u NNRO.

U obje varijante NNRO je opremljen instrumentima za mjerenje napona i struje.

Primjenjuju se u transformatorskim stanicama, kao i u industrijskim pogonima, a rješenja zadovoljavaju tehničke preporuke i propise EP BiH.

NNRO se izrađuju od čeličnog  lima zaštićenog završnim lakom RAL 7032.

0 0