Niskonaponske rotacione električne mašine (elektromotori)

Slika

Program rada obuhvata sinhrone i asinhrone mašine niskog napona, jednofazne, trofazne te mašine sa kratkospojnim i kolutnim rotorom.

Program remonta niskonaponskih rotacionih električnih mašina (sinhroni i asinhroni) obuhvata:

* Izradu i zamjenu namota statora i rotora neovisno o vrsti namota, vrsti mašine i temperaturnoj klasi
* Opravku ili izradu kaveza rotora
* Prepaketiranje lim paketa statora i rotora
* Kontrolu mehaničkih sklopova
* Zamjenu oštećenih dijelova originalnim dijelovima ili izradu novih (vratila, ležajni štitovi, ventilatori, izvodna kućišta, priključne ploče, klizni prstenovi i sl.)
* Impregnaciju namota kvalitetnim lakovima postupkom vakumiranja

Slika

Kvalitet našeg rada osiguravamo ispitivanjima u toku tehnološkog procesa opravke i završnim ispitivanje po IEC propisima.

Radove obavljamo po dogovoru sa korisnikom, u našoj radionici ili na mjestu ugradnje.

0 0