Aparati za zavarivanje

Slika

Opravka i servis aparata za elektrolučno i elektrootporno zavarivanje, automatskih i poluautomatskih uređaja za zavarivanje MIG, MAG i TIG postupkom i rotacionih aparata za zavarivanje.

Programom remonta i servisa obuhvaćene su sve vrste strojeva i aparata za zavarivanje:

* Pretvarači za elektrolučno zavarivanje
* Dizel električni agregati za zavarivanje
* Ispravljači za elektrolučno zavarivanje
* Transformatori za elektrolučno zavarivanje
* Uređaji za poluautomatsko elektrolučno zavarivanje u atmosferi zaštitnih plinova
* Uređaji za poluautomatsko elektrolučno zavarivanje 
* Uređaji za TIG zavarivanje

Slika

U sklopu remonta i servisa aparata za zavarivanje vršimo:

* Izradu i zamjenu namotaja u "B", "F" i "H" klasi
* Zamjenu neispravnih dijelova kao što su: ležajevi, tiristori, diode, elektronički sklopovi, kućišta ležaja, priključna kućišta, nosači četkica, četkice, prekidači i sl.
* Obradu kolektora, kontrolu i podešavanje prema preporukama proizvođača

 

Svi remontovani i servisirani aparati ispituju se u ispitnoj stanici uz izradu ispitnog protokola koji sadrži sve tehničke podatke remontovanog uređaja, kao i rezultate ispitivanja.

 

0 0