Rasvjetni stubovi od silumina za uličnu rasvjetu i parkove

Slika 93

Stub je proizveden od siluminskih elemenata, na koje se vrši montaža raznih tipova kandelabera na različitim visinama.

Visine montaže kandelabera:

* h1  =  1.040 mm
* h2  =  1.600 mm
* h3  =  1.920 mm
* h4  =  3.160 mm

0 0