Pumpe i pumpni agregati

Slika

Opravka i servis svih vrsta pumpi, pumpnih agregata i pumpnih podstanica koje se koriste za vodosnabdijevanje, odvodnjavanje u rudarstvu, kanalizacionim sistemima i sl.

Program remonta pumpi i pumpnih agregata obuhvata:

* Visokotlačne rotodinamičke pumpe snage do 400 kW i napona do 1000 V
* Niskotlačne potapajuće (muljne) pumpe za prljavu i čistu vodu, snage do 150 kW i napona do 500 V
* Horizontalne i vertikalne rotodinamičke pumpe
* Cirkulacione centrifugalne pumpe za toplu vodu

U okviru remonta obavljamo:

* Izradu i zamjenu statorskog namota
* Zamjenu ili reparaturu oštećenih dijelova
* Izradu rezervnih dijelova po uzorku

Sve remontovane pumpe i pumpne agregate ispitujemo na ispitnoj stanici uz snimanje Q-H dijagrama, strujnog opterećenja i ostalih bitnih parametara, te izrađujemo odgovarajući ispitni protokol.

0 0