ELEKTRO OPREMA

Bild 147

Mjerni ormari za individualnu ugradnju:

* Ormarići za kućne priključke izrađeni od čeličnog lima antikorozivno zaštićenog lakom RAL 7032
* Zadovoljavaju propise Elektroprivrede BiH.

Kablovski priključni ormarić tip SPO:

* Izrađuje se od livenog silumina, obojen lakom RAL 7032, stepen mehaničke zaštite IP 55
* Ugrađen jedan osigurač EZ 25

Kablovski priključni ormari KPO:

* Kućište ormara od livenog silumina obojen sivim lakom RAL 7032
* Stepen mehaničke zaštite IP 55
* Izrađuju se u tri verzije ( u zavisnosti od ugrađenih postolja osigurača ) :
1.    KPO  3 x 160 A;
2.    KPO  3 x 250 A;  KPO  3 x 400 A;
3.    KPO  6 x 160 A;  KPO  6 x 250 A; 
KPO  6 x 400 A;

Razvodne baterije:

* Siluminske kutije koje se izrađuju u četiri osnovne dimenzije: K1, K2, K3 i K4
* Zatvaranje kutija izvodi se poklopcima ili vratima
* Kutije K1 i K3 imaju četiri bočna otvora, a K2 i K4 šest bočnih otvora
* Dimenzije kutija K1 i K2 kao i K3 i K4 izrađene su u omjeru veličine 1:2, tako da njihovom kombinacijom možemo napraviti dva sistema

0 0